מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה ג'

ספר השמיטה לתלמידים

X
כיתות: ב' ג' ד' 

משפחה כהלכה - מדריך למורה

X
כיתות: ג' 

2 מאירים את היום הרמב"ם

X
כיתות: ג' ד' ה' ו' ט'-י"ב 

1 מאירים את היום הרמבם

X
כיתות: ג' ד' ה' ו' 

משפחה כהלכה שבועות ותעניות

X
כיתות: ג' 

משפחה כהלכה פורים פסח

X
כיתות: ג' 

משפחה כהלכה כשרות המאכלים

X
כיתות: ג' 

משפחה כהלכה מתפללים ומברכים

X
כיתות: ג' 

משפחה כהלכה חנוכה

X
כיתות: ג' 

משפחה כהלכה בין אדם לחברו

X
כיתות: ג' 

משפחה כהלכה חגי תשרי

X
כיתות: ג'