מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה ד'

ספר השמיטה לשכבה הבוגרת

X
כיתות: ד' ה' ו' ז' ח' 

ספר השמיטה לתלמידים

X
כיתות: ב' ג' ד' 

המפתחות לבית המדרש - חלק שני

X
כיתות: ד' ה' 

המפתחות לבית המדרש-גמרא

X
כיתות: ד' 

אלפון המושגים שלי

X
כיתות: ד' 

הלכות והליכות חלק ב'

X
כיתות: ד' ה' ו' ז' ח' ט'-י"ב 

הלכות והליכות חלק א'

X
כיתות: ד' ה' ו' ז' ח' ט'-י"ב 

המושגים החסידיים שלי

X
כיתות: ד' 

2 מאירים את היום הרמב"ם

X
כיתות: ג' ד' ה' ו' ט'-י"ב 

1 מאירים את היום הרמבם

X
כיתות: ג' ד' ה' ו' 

מאירים את היום עם היום יום 1

X
כיתות: ג' ד' ה' ו'