מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מילים מאירות 2 מדריך למורה

X
כיתות: ב' 

מילים מאירות חלק 2

X
כיתות: ב' 

מילים מאירות 1 מדריך למורה

X
כיתות: ב' 

מילים מאירות חלק 1

X
כיתות: ב' 

אותיות מאירות-מדריך למורה

X
כיתות: א' 
קטגוריות: לימוד קריאה 

אותיות מאירות 5 שורוק קובוץ

X
כיתות: א' 
קטגוריות: לימוד קריאה 

אותיות מאירות הכתב

X
כיתות: א' 
קטגוריות: לימוד קריאה 

אותיות מאירות לקראת כתיבה

X
כיתות: א' 
קטגוריות: לימוד קריאה 

אותיות מאירות מעגל השנה

X
כיתות: א' 
קטגוריות: לימוד קריאה 

אותיות מאירות 4 חיריק

X
כיתות: א' 
קטגוריות: לימוד קריאה 

אותיות מאירות 3 חולם

X
כיתות: א' 
קטגוריות: לימוד קריאה 

אותיות מאירות 2 צירה סגול

X
כיתות: א' 
קטגוריות: לימוד קריאה 

אותיות מאירות 1 קָמץ ופַתח

X
כיתות: א' 
קטגוריות: לימוד קריאה