מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

2 מאירים את היום הרמב"ם

X
כיתות: ג' ד' ה' ו' ט'-י"ב 

1 מאירים את היום הרמבם

X
כיתות: ג' ד' ה' ו' 

מאירים את היום עם היום יום 2

X
כיתות: ה' ו' 

מאירים את היום עם היום יום 1

X
כיתות: ג' ד' ה' ו'