מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סרטון הקנייה מאת המורה דינה