מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ההכנות לשבת – הלכות שבת פרק א'

 • מהי גישת שבילים?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת שביל"ם פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • ההכנות לשבת- הרעיון המרכזי

  כאשר מחכים לדבר חשוב- מתכוננים אליו. ככל שמתכוננים  וטורחים מצליחים  להרגיש ולהתחבר   לאירוע.כמו כן, ככל שמרגישים בחשיבות האירוע כך טורחים ומתכונים.

  שבת קודש היא אורחת חשובה והיא מקור הברכה לכל השבוע. ככל שיותר מתכוננים חשים יותר בחשיבות ובקדושת השבת, וככל שמעריכים את חשיבות השבת, רוצים להשתתף בהכנות אליה. בזכות ההכנות לשבת אנחנו מצליחים להכניס את ברכת השבת לכל ימות השבוע. לכן לא חשובה רק עצם ההכנה אלא חשוב הזכות האישית להיות חלק ממי שמתכונן.

 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

   

  מרכז מבקריםסרטון ועיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לתלמיד (לימוד עצמי או כיתתי) באמצעות הכרטיס התלמיד ינתח את ההלכה הקשורה לאירוע שנצפה בסרטון.

  אז מה בתרמי"ל שלי? פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

  מיטיבי הלכת

  מבצע ייחודי ללימוד והתחזקות בהלכה, לזכות כל עם ישראל בתקופה זו ולקירוב הגאולה.

  מבצע זה הוא בית ספרי או כיתתי, מטרתו לדרבן את התלמיד להוסיף בלימוד הלכות שבת  באופן עצמאי או עם משפחתו.

  כניסה לעמוד המבצע

תכני הלימוד

הכנות לשבת - נקודת זינוק

פעילות פתיחה לנושא

הכנות לשבת- תצפית

לימוד מקיף של ההלכות

1 מי מתכונן לשבת? - מרכז מבקרים

סרטון ועיון בהלכה

 לכל סרטון מצורפים כרטיסי צפיה לשכבה הצעירה (כיתות ד-ו) ולשכבה הבוגרת (כיתות ז-ח). 

האביזרים הללו מאפשרים למידה חוויתית מבלי להתפשר על לימוד מעמיק, בהתייחס למגוון המרכיבים של שביל"ם.

ניתן לשלב את הסרטון והמשימות בכרטיס הצפיה במהלך שיעור בכיתה או כמטלה א-סינכרונות ללמידה עצמית של התלמידים

חשוב להשתמש בערכות לפי הרצף, שימו לב לציון מקור ההלכה מהספר הלכות והליכות שעליה מבוססים הסרטון והכרטיסים.

כרטיסי הצפייה אף בנויים בצורה מדורגת לביסוס המיומנויות והמושגים המשולבים.

2 בגדי שבת - מרכז מבקרים

סרטון ועיון בהלכה

 לכל סרטון מצורפים כרטיסי צפיה לשכבה הצעירה (כיתות ד-ו) ולשכבה הבוגרת (כיתות ז-ח). 

האביזרים הללו מאפשרים למידה חוויתית מבלי להתפשר על לימוד מעמיק, בהתייחס למגוון המרכיבים של שביל"ם.

ניתן לשלב את הסרטון והמשימות בכרטיס הצפיה במהלך שיעור בכיתה או כמטלה א-סינכרונות ללמידה עצמית של התלמידים

חשוב להשתמש בערכות לפי הרצף, שימו לב לציון מקור ההלכה מהספר הלכות והליכות שעליה מבוססים הסרטון והכרטיסים.

כרטיסי הצפייה אף בנויים בצורה מדורגת לביסוס המיומנויות והמושגים המשולבים.

מיטיבי הלכה(ת)

מבצע ללימוד והתחזקות בהלכה

מיוחד לזכות עם ישראל בתקופה זו וקירוב הגאולה!

קישור לעמוד המבצע

מבחן מסכם

נושאי המבחן:

הפרקים הם מתוך הספר "הלכות והליכות", חלק ב', הלכות שבת

קדושת השבת וההכנות אליה – פרק א'

נרות שבת – פרק ב'

תפילות השבת – פרק ג'

קידוש וסעודות שבת – פרק ה'

ערבית והבדלה – פרק ו'