מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מגלים את סודות המועדים

 • רציונל - מגלים את סודות המועדים

  מועדי ישראל הם עורק מרכזי בתורת  החסידות; כל חג נושא בחובו מהות ומשמעות לעבודת ה' של היהודי; מכל חג לוקח היהודי כח שמלווה אותה בימים שאחרי החג. ניתן לומר שחגי ישראל מעצבים את דמותו של החסיד ומכוונים אותו בעבודת ה'. הרביים העשירו אותנו במאמרים ושיחות על משמעותם הפנימית של החגים.

  במשך השנה חוגגים חגים שונים. התלמידים משננים את הלכות החגים, ועומדים על הערכים ומהותם של המועדים. עד היום כל מורה חסידי פיתח והעביר תכנים על משמעותם החסידית של החגים, אולם אין תכנית מסודרת שתפתח בצורה הדרגתית את משמעותם הפנימית של החגים, ותחשוף אותם למקורות חסידיים שונים שיתנו זוויות שונות מעמיקות במהות החג בהתאם לגילם. למעשה בידינו יש אוצר שהוא חתום בפני התלמידים. הרשת רואה לנכון לפתח תכנית  לכיתות ה-ח , ולחדש להם את המבט על החגים , לתת להם לטעום ממעיינות החסידות  בצורה חווייתית וחדשנית.

  ליצירת מוטיבציה. מומלץ שההשתתפות בתכנית תהיה מתוך בחירה. 

  כדאי שהמורה ילמד תכנים אלה בקבוצות רב גילאיות, לימוד בחברותא/ במליאה בצורה מגוונת ומסקרנת. חשוב לייעד שעה במערכת בתקופת החגים שבמסגרתה הילדים שבחרו יוכלו לצאת ל"בית המדרש" כדי לגלות את סודות המועדים.

  יהיה קלסר שבו יוכלו לשמור את עיקרי הדברים.

  השיעור ילווה במערך מפורט ודרכי הפעלה מגוונים.

  תהיה הנחיה לפרזנטציה בדוגמת "דקה בפרשה" להעברת המסרים לכיתה ולבית.

  יהי רצון שבזכות הנגשת המעיינות חוצה נזכה ל"קאתי מר" בקרוב ממש.

  צוות  לימודי קודש- רשת אוהלי יוסף יצחק- שנת הקהל תשפ"ג

 • מטרות התכנית

  • לגלות בקיאות בתכנים חסידיים לקראת החגים
  • לחוות ולהפנים ערכי יסוד חסידיים בהלימה לחגים
  • להכיר ספרי מקור שונים בחסידות בהתאמה לתכני החגים
  • ליצור אווירה של בית מדרש לומד סביב התכנים החסידיים בקבוצות רב גילאיות
  • להפנים את הרעיון שהחסידות נותנת מבט מעמיק, פנימי וייחודי לכל חג
  • להשפיע לחגוג את החג בצורה פנימית, ולהעביר את הידע והערכים למעגלים אחרים כמו משפחה, ידידים ועוד.
 • תכני הלימוד

  לפני כל חג יקבלו המורים מקורות מידע מעובדים ומערכים לכיתות ה-ח. התכנים יצטברו מהלך השנה. כמו כן יש חומרים כלליים למסגרת שיעור זה.

  חומרים כלליים

  אלול

  ראש השנה

  יום כיפור

  סוכות

  שמחת תורה

  חנוכה

  פורים

  פסח

  שבועות

תכני הלימוד

חומרים כלליים

כאן תוכלו למצוא את לוגו התוכנית, ודף שער לקלסר

פורים

כאן תוכלו למצוא סודות המועדים לשכבה ד-ו, ולשכבה – ז-ח.

פסח

כאן תוכלו למצוא סודות המועדים לשכבה ד-ו, ולשכבה – ז-ח.