מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

התכנית החדשה בהלכה- תשפה (תפילה)

 • הרציונל

  *הערה: מסמך זה הוא נוסף לרציונל, למטרות ולמיומנויות  הלמידה הכתובים בתכנית הלימודים הקיימת בהלכה.

   

  בשנת תשע"ה פרסמנו את תכנית הלימודים בהלכה.  התכנית נבנתה לפי מתווה משרד החינוך עם הדגשים והרחבות של בתי הספר של הרשת. בהמשך הוצאנו פירוט של תכנים הנלמדים בכל אחד מחודשי השנה לכלל הכיתות.

  סביב תכנית זאת נבנו חומרי למידה: הספר הלכות והליכות, ערכת מטיילים בשבילי ההלכה לכיתות ד-ו, וכן ספרי לימוד וחומרי עזר לכיתות א-ג.

  הציר המארגן של התכנית הוא לפי התפתחות הלמידה בכל כתה. יש נושאים ספירליים החוזרים בכל השנים; כל כתה מקבלת מיקוד שונה של הנושאים. ויש נושאים הנלמדים בשני שנתונים וכד'.   במקביל הוספנו חומרי עזר ומבחני הערכה בהתאם לנושאי הלימוד.

   

      

  במהלך השנים עקבנו אחר הטמעת התכנית בבתי הספר, ויצרנו שיח עם בתי ספר שונים בנושא. החלטנו לתכנן בצורה שונה את מיתווה התכנית  כדי להוביל מהלך חדשני של העצמת לימודי ההלכה. התכנית החדשה בהלכה מותאמת לכיתות ד-ח. כל בית הספר לומד בכל שנה 2 נושאי לימוד אחידים מלבד נושאי המועדים. כך שכל בית הספר מדבר בשפה אחידה בהלכה. במקביל הרשת תפתח מעטפת חומרי עזר והדרכה והערכה בהתאמה לתכנית.

   

   

  יהי רצון  שפיתוח תכנית זו תוסיף ביראת השמים ותקרב את ביאת המשיח!

   

                                                                   אגף לימודי קודש שנת  תשפ"ה

 • יעדי התכנית החדשה

  • יצירת אווירה בית ספרית וגיוס מוטיבציה סביב נושאי לימוד משותפים בהלכה.  

  כדי להעצים את לימודי ההלכה יש ליצור אווירה בית ספרית.

  כאשר כל בית הספר לומד נושא זהה ניתן לשתף במערכי לימוד, לשדרג את הלמידה באמצעות סביבות למידה במסדרונות בית הספר, לעשות ימי שיא משותפים או הפעלות משותפות. ניתן אף לארגן קבוצות לימוד רב גילאיות ללמידה חוויתית ושיתופית. דרך הלמידה תהיה חדשנית.

  • הנאה והנעה בלימוד הלכה  

  אחת המטרות המרכזיות בלימוד הלכה הוא שהתלמיד יאהב ללמוד הלכה והחיבור שלו לקיום ההלכה יהיה מתוך הנעה פנימית. לכן חשוב שהלמידה תהיה רלוונטית משמעותית חוייתית ודיפרנציאלית. למידה פעילה מגוונת המפתחת מיומנויות וחשיבה מסדר גבוה, ומאפשרת בחירה  כמו: משחק/ יצירה/ מחשב / דרמה וכד'.

   

 • מסגרת ונושאים ושעות

  קהל היעד:  כיתות ד-ח  

  מבנה התכנית: בכל שנה כל בי"ס ילמד את מעגל השנה ובנוסף שני נושאים בהלכה , נושא ארוך יותר למחצית א' ונושא קצר יותר למחצית ב'.

  היקף השעות: שעתיים שבועיות, כל מורה בוחר אילו נושאים להעמיק ובמה ללמוד באופן שטחי יותר. בבתי ספר או בתלמודי תורה בהם לומדים שעות רבות יותר ניתן ללמד את כל הנושאים בהעמקה.

  נושאים המסומנים ב# הם נושאי העשרה.

  מקורות: הלכות והליכות חלקים א, ב

 • גישת שבילי"ים- מקצועי, מעניין, משמעותי

  כדי להשיג את היעדים פיתחנו את גישת שבילי"ם 

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחווייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

   למידה מעמיקה- מקצועי

  בגישת שבילים ניתן מענה ללימוד מקצועי של ההלכה- אתגר והבנה של השפה ההלכתית, עקרונות ההלכה וטעמיה  לצד ידע  ובקיאות בהתאם לששת ההישגים הנדרשים בהלכה: 

  הישג 1: יסודות תורה שבעל פה – מקורות ההלכה

  הישג 2: מושגים – מושגי תוכן ובסיס.

  הישג 3: לשון חכמים

  הישג 4: מבנה

  השג 5: הבנה ויישום

  הישג 6: ערכים

  להעמקה בהבנת משמעות ההישגים בהלכה, ומה מצופה בכל שכבת גיל- ראו מסמך הישגים

   

  מעניין ומשמעותי – הנאה והנעה בלימוד  

   

  גישת שבילי"ם מתייחסת לא רק לתוכן אלא גם לאופן. 

  השיעור צריך לעורר עניין יצירתי וחדשני ולחבר את התלמיד מבחינה ערכית לתכניו.

   צועדים בשבילי ההלכה -חומרי לימוד

  כדי לענות על הצרכים בהוראה מיטבית בהלכה פיתחנו פעילויות לשיעורי ההלכה. הן בנויות בקונספט של דרך וטיול המעורר אסוציאצייה  של חווייה והנאה.

  להלן מרכיבי השיעור:  

  נקודת זינוק – כרטיס כניסה –

  פעילות לפתיחת הנושא

  תצפית – לימוד מקיף של ההלכות

  פעילות מגוונת ללימוד כללי של ההלכות

  מרכז מבקרים – עיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון או מצגת אינטראקטיבית 

  אז מה בתרמי"ל שלי? – פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

  חומרי הלימוד נמצאים באתר המלווה של התוכנית.

 • הערכה

  הערכה היא הדרך לבדוק את השגת המטרות של התוכנית; מטרות קוגניטיביות, מטרות יישום הלכתי בחיי היום יום, ומטרות הקשורות ליחס להלכה. 

  לשם כך פיתחנו דרכי הערכה שונים:

   

  1. מבחנים הכוללים שאלות הבודקות ידע והבנה הלכתית לפי ההישגים בהלכה,  יישום ביצוע ההלכה בחיי התלמיד, ופרטים המעריכים את יחס התלמיד לביצוע ההלכה
  2. הערכה חלופית להפנמה וחיבור 
  3. מבחנים יישומיים כמו מבחן המעריך את ביצוע נטילת ידיים כהלכה.
  4.  מבדקי ידע על ברכות וקטעי תפילה בעל פה.   

  סדירויות ההערכה

  1. מבחן פותח תחילת שנה וסוף שנה – כדי להבין מהי נקודת המוצא של כל תלמיד, פיתחנו  מבחן פותח לתחילת השנה, כך נוכל להעריך בסופה את השינוי. המבחן גם יכוון את המורה ליעדים חשובים במהלך הלמידה.
  2. מבדקים לאחר כל נושא- במהלך כל חודש למידה לצד תכני הלימוד מתבטאים גם דרכי הערכה לפי  הנדרש. 

  ראו טבלה מפורטת של דרכי הערכה בשנה זו. 

נושאי התוכנית ונושאים מרכזיים לכל שנות הלימוד לכיתות ד-ח:

בכל שנה יילמדו שני נושאים מלבד נושא החגים והמועדים.
 • חגים: אלול וחגי תשרי, חנוכה, פורים, פסח וימי הספירה, שבועות

  אירועים במעגל השנה: הלכות יום טוב וחול המועד, תעניות, הלכות בית הבחירה#

 • מהות השבת, ההכנות וסדר יום השבת, תפילות השבת, ל"ט אבות מלאכה

 • ברכות הנהנין, הלכות נטילת ידיים וסעודה, ברכות ראשונות ואחרונות, ברכות שבח וראיה

 • מהות התפילה, השכמת הבוקר, הלכות תפילה, בית כנסת ותפילה בציבור, הלכות תלמוד תורה(בנים), סדר הלילה וקריאת שמע,קידוש לבנה ודיני ראש חודש, גניזה ותשמישי קדושה

 • טבילת כלים, פת עכום, בישול ויין של גויים, דינים כלליים בכשרות (דם, בשר בחלב שרצים ותולעים )

 • תרומות ומעשרות, עורלה, שמיטה*- כמושג בלבד, הפרשת חלה

 • חלק א': ואהבת לרעך כמוך ומידות טובות, לשון הרע ורכילות, יושר (הונאה, גניבה וגזילה), כיבוד הורים ומורים
  חלק ב': צדקה והלוואה, השבת אבדה, ביקור חולים

 • חלק א': הכל לשם שמים, צער בעל חיים
  חלק ב': שמירת הגוף והנפש, שמירת הגוף ובל תשחית,נדרים ושבועות, הלכות צניעות והליכות

מיקוד הנושאים והמקורות לשנת תשפ"ה

כאן מוצגים רק הנושאים במעגל השנה. פירוט שאר הנושאים לפי חודשים - ראו בקובץ תוכנית לימודים.

פעילויות הערכה

פעילויות הערכה - תפילה
חומרים יעלו בקרוב

ימי שיא בהלכה

תוכנית לימי שיא במגוון נושאים בהלכה