מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

התכנית החדשה בהלכה תשפג (סעודה וברכות)

 • הרציונל

  *הערה: מסמך זה הוא נוסף לרציונל, למטרות ולמיומנויות  הלמידה הכתובים בתכנית הלימודים הקיימת בהלכה.

   

  בשנת תשע"ה פרסמנו את תכנית הלימודים בהלכה.  התכנית נבנתה לפי מתווה משרד החינוך עם הדגשים והרחבות של בתי הספר של הרשת. בהמשך הוצאנו פירוט של תכנים הנלמדים בכל אחד מחודשי השנה לכלל הכיתות.

  סביב תכנית זאת נבנו חומרי למידה: הספר הלכות והליכות, ערכת מטיילים בשבילי ההלכה לכיתות ד-ו, וכן ספרי לימוד וחומרי עזר לכיתות א-ג.

  הציר המארגן של התכנית הוא לפי התפתחות הלמידה בכל כתה. יש נושאים ספירליים החוזרים בכל השנים; כל כתה מקבלת מיקוד שונה של הנושאים. ויש נושאים הנלמדים בשני שנתונים וכד'.   במקביל הוספנו חומרי עזר ומבחני הערכה בהתאם לנושאי הלימוד.

  במהלך השנים עקבנו אחר הטמעת התכנית בבתי הספר, ויצרנו שיח עם בתי ספר שונים בנושא. החלטנו לתכנן בצורה שונה את מיתווה התכנית  כדי להוביל מהלך חדשני של העצמת לימודי ההלכה. התכנית החדשה בהלכה מותאמת לכיתות ד-ח. כל בית הספר לומד בכל שנה 2 נושאי לימוד אחידים מלבד נושאי המועדים. כך שכל בית הספר מדבר בשפה אחידה בהלכה. במקביל הרשת תפתח מעטפת חומרי עזר והדרכה והערכה בהתאמה לתכנית. 

  רואים אנו חובה להודות לבית הספר בנס ציונה שהיווה השראה לפיתוח התכנית החדשה.

   

  יהי רצון  שפיתוח תכנית זו תוסיף ביראת השמים ותקרב את ביאת המשיח!

   

                                                                   אגף לימודי קודש שנת הקהל תשפ"ג

 • יעדי התכנית החדשה

  • יצירת אווירה בית ספרית וגיוס מוטיבציה סביב נושאי לימוד משותפים בהלכה.  

  כדי להעצים את לימודי ההלכה יש ליצור אווירה בית ספרית.

  כאשר כל בית הספר לומד נושא זהה ניתן לשתף במערכי לימוד, לשדרג את הלמידה באמצעות סביבות למידה במסדרונות בית הספר, לעשות ימי שיא משותפים או הפעלות משותפות.  

   

  • יצירת מסגרות שונות ללימוד הנושאים  

  כדי להצליח ללמד בצורה אטרקטיבית וחדשנית חייבים ליצור תכנית ברורה למורה ולתלמיד. ותיאום כאשר התכנון הוא פשוט ונגיש למורה יש יכולת להפעיל זאת בקלות. לדוגמה

  המסגרות יכולות להיות קבוצות לימוד רב גילאיות בלמידה שיתופית, ניתן להציע ללמוד את הנושאים באמצעים מגוונים כמו: משחק/ יצירה/ מחשב / דרמה וכד'.   

  • יצירת מרחב עצמאי ואפשרות בחירה 

  אחד התנאים למוטיבציה וללקיחת אחריות הוא היכולת להחליט ולבחור. עיקרון זה הוא אחד מעקרונות הלמידה החדשנית. המורה יקבל את תתי הנושאים בכל נושא. יש לו אוטונומיה לבחור במה לפרט ומה לקצר לפי רמת כיתתו. מתי לשלב במהלך המחצית את לימוד הנושא. ניתן גם ליצור בחירה בהתאם להתעניינות התלמידים.  כמו כן, התלמידים יכולים לבחור באילו אמצעים ילמדו את הנושא. 

   

  הערכה

  כל מהלך למידה נבחן בדרכי הערכה: מבחן מסכם והערכה חלופית.

   

 • תכנית חדשה בהלכה

  קהל היעד:  כיתות ד-ח  

  מבנה התכנית: בכל שנה כל בי"ס ילמד את מעגל השנה ובנוסף שני נושאים בהלכה , נושא ארוך יותר למחצית א' ונושא קצר יותר למחצית ב'.

  היקף השעות: שעתיים שבועיות, כל מורה בוחר אילו נושאים להעמיק ובמה ללמוד באופן שטחי יותר. בבתי ספר או בתלמודי תורה בהם לומדים שעות רבות יותר ניתן ללמד את כל הנושאים בהעמקה.

  נושאים המסומנים ב# הם נושאי העשרה.

  מקורות: הלכות והליכות חלקים א, ב

נושאי התוכנית ונושאים מרכזיים לכל שנות הלימוד לכיתות ד-ח:

בכל שנה יילמדו שני נושאים מלבד נושא החגים והמועדים.
 • חגים: אלול וחגי תשרי, חנוכה, פורים, פסח וימי הספירה, שבועות

  אירועים במעגל השנה: הלכות יום טוב וחול המועד, תעניות, הלכות בית הבחירה#

 • מהות השבת, ההכנות וסדר יום השבת, תפילות השבת, ל"ט אבות מלאכה

 • ברכות הנהנין, הלכות נטילת ידיים וסעודה, ברכות ראשונות ואחרונות, ברכות שבח וראיה

 • מהות התפילה, השכמת הבוקר, הלכות תפילה, בית כנסת ותפילה בציבור, הלכות תלמוד תורה(בנים), סדר הלילה וקריאת שמע,קידוש לבנה ודיני ראש חודש, גניזה ותשמישי קדושה

 • טבילת כלים, פת עכום, בישול ויין של גויים, דינים כלליים בכשרות (דם, בשר בחלב שרצים ותולעים )

 • תרומות ומעשרות, עורלה, שמיטה*- כמושג בלבד, הפרשת חלה

 • חלק א': ואהבת לרעך כמוך ומידות טובות, לשון הרע ורכילות, יושר (הונאה, גניבה וגזילה), כיבוד הורים ומורים
  חלק ב': צדקה והלוואה, השבת אבדה, ביקור חולים

 • חלק א': הכל לשם שמים, צער בעל חיים
  חלק ב': שמירת הגוף והנפש, שמירת הגוף ובל תשחית,נדרים ושבועות, הלכות צניעות והליכות

מיקוד הנושאים והמקורות לשנת תשפ"ג

להלן פירוט תתי הנושאים, שימו לב! בלחיצה על הפרק ניתן להגיע אל העמודים בספר, כמו כן, בצד כל נושא ציינו באילו כיתות ילמדו אותו. חלק מהנושאים ילמדו רק בכיתות ז-ח. מומלץ להפעיל שק"ד בעבודת צוות שיתופית בבתי ספר עם כיתות ד-ח

פעילויות הערכה

פעילויות הערכה - סעודה וברכות

ימי שיא בהלכה

תוכנית לימי שיא במגוון נושאים בהלכה