מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לט אבות מלאכה- הקדמה – פרק ז

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת 'שביל"ם' פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • ל"ט אבות מלאכה- הקדמה - רעיון מרכזי

  הטעמים לשמירת השבת: השבת מזכירה לאדם כי ה‘ הוא בורא ויצר העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי: השבת היא תזכורת שבועית למהות האמיתית שלנו: מצד אחד בשבת אנו מצווים להמנע ממלאכת יצירה ובכך להזכיר לנו שה‘ הוא היוצר וכל פעולותינו בששת הימים מגיעים מכח ה‘. ומצד שני עלינו להפריש את עצמו מעניינני החולין ולהקדיש את היום – קודש לה‘ בורא העולם- לחזק בנו את הכח ליצור במשך השבוע, מכח החיבור שלנו לבורא.

 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

  מרכז מבקריםסרטון ועיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לתלמיד (לימוד עצמי או כיתתי) באמצעות הכרטיס התלמיד ינתח את ההלכה הקשורה לאירוע שנצפה בסרטון.

  אז מה בתרמי"ל שלי? פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

תכני הלימוד

לט אבות מלאכה - תצפית

שימו לב: את הפעילות של ההכרות עם המלאכות במשכן. יש לעשות ללא הספרים. לפני שיראו כיצד ממיינים את המלאכות בספר.