מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מיטבי הלכה(ת)- מבצע להתחזקות בהלכות שבת

 • 'שנה שבתית'- מה איך ולמה?

  בכמה הזדמנויות הזכיר הרבי שכאשר ראש השנה חל בשבת צריכה להיות השנה כולה 'שנה שבתית'. שנה שבה מרגישים את התוכן הפנימי של השבת בכל ימות השנה.

  'שנה שבתית' היא שנה שבה נזכור שהכול מגיע 'מלמעלה'. נחזק את הביטחון בה', נשתחרר מהדאגות והמתחים ונחיה חיים של מנוחה שלמה, גם בימי החולין של השנה, שבהם נדרשת מאיתנו 'עבודה'.

  גם בתקופה קשה זו, עלינו לחזק את הביטחון והוודאות שהקב"ה, שהוא עצם הטוב, בוודאי רוצה לתת לנו את כל השפע הגשמי והרוחני, מידו המלאה הפתוחה, הקדושה והגדושה והרחבה.

   

  ההתחזקות של תלמידי ותלמידות הרשת בלימוד ויישום הלכות שבת, בוודאי תעמוד לכל עם ישראל לזכות, 

  לראות את הניסים באופן גלוי בטוב הנראה והנגלה, ונזכה לקיום ההבטחה "אם אתם משמרים נרות של שבת- אני מראה לכם נרות של ציון" בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש!

 • מה במבצע?

  המשתתפים לומדים הלכות שבת 

  ומבטאים את הידיעות דרך מענה על שאלון  הכולל שאלות ידע והבנה והתחזקות בקיום או בהידור בהלכה  או דרך משימה יצירתית. 

  בסיכום כל נושא,  צוות בית הספר יערוך הגרלה בין המשתתפים המצטיינים.

  מומלץ לשלוח את שמות כל המשתתפים לדווח לרבי.

 • איך משתתפים?

  • לומדיםלומדים נושאים מהלכות שבת מתוך הספר הלכות והליכות חלק ב'הלימוד יכול להתקיים בחיק המשפחה/ בחברותא בכיתה/ באופן עצמאי.
  • נושאי הלימוד: 
  • פרק א: קדושת השבת והכנות לשבתפרק ב: נרות שבתפרק ג: התפילות בשבתמסלול א'מבינים ומיישמים– 

   בסיום לימוד של כל פרק, עונים על מספר שאלות בשאלון ,ובוחרים החלטה להתחזקות ביישום ההלכה.

   מסלול ב'

   יוצרים– 

   מביעים באופן יצירתי  את הנלמד  

   הצעות לדרכים יצירתיות: לצייר/ לכייר בפלסטלינה/ לכתוב או לצייר חידה/ קומיקס/ מצגת / סרטון / אחר 

    

תכני הלימוד

נושא מס' 1 - קדושת השבת וההכנות לשבת

קישור לעמוד בספר הלכות והליכות

בנושא זה תוכלו להשתמש ב:
– שאלון מקוון
– שאלון להדפסה
– תשובון לשאלון

– פרק א מתוך הספר הלכות והליכות- להדפסה
– שאלונים מקוצרים מקוונים (שאלון הראשון מחולק לנושאים)

נושא מס' 2 - נרות שבת

קישור לעמוד בספר הלכות והליכות

בנושא זה תוכלו להשתמש ב:
– שאלון מקוון
– שאלון להדפסה
– תשובון לשאלון

– פרק ב מתוך הספר הלכות והליכות- להדפסה

נושא מס' 3 תפילות השבת

קישור לעמוד בספר הלכות והליכות

בנושא זה תוכלו להשתמש ב:
– שאלון מקוון
– שאלון להדפסה
– תשובון לשאלון

– פרק ג מתוך הספר הלכות והליכות- להדפסה