מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מלאכת חורש ומלאכת זורע

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת 'שביל"ם' פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • מלאכות חורש וזורע-רעיון מרכזי

  בהמשך לעיקרון של ההדגשה של שביתה מיצירה של האדם וחיבור ליצירה של הבורא – נתייחס למהות מלאכת יצירה בחורש וזורע.

  חורש- הכשרת קרקע (אוורורה) – על ידי חריצים לקראת זריעה…

  תולדה כל פעולה שמשביחה 

  זורע- נטיעת הזרע

  תולדה- כל פעולה שמשביחה את הצמיחה (למשל השקייה)

 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

  מרכז מבקריםסרטון ועיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לתלמיד (לימוד עצמי או כיתתי) באמצעות הכרטיס התלמיד ינתח את ההלכה הקשורה לאירוע שנצפה בסרטון.

  אז מה בתרמי"ל שלי? פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

תכני הלימוד

מלאכות חורש וזורע - נקודת זינוק

מלאכות חורש וזורע - תצפית