מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מלאכות כותב ומוחק- פרק י"ז

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת שביל"ם פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • מלאכות תופר וקושר - רעיון מרכזי

  • נצעד בשביל"ם של ההלכה: נגרה את התלמידים במשימת פתיחה ראו ב"נקודת זינוק", נמשיך במבט מקיף על פרק ההלכות בפעילות "תצפית", נעמיק בכמה הלכות נבחרות באמצעות "מרכז מבקרים", ונסיים במבט אישי ראו ב"מה בתרמי"ל שלי"?
  • מלאכות כותב  -מוחק הסבר למורה:
   • המלאכה במשכן: כתבו אותיות על קרשי המשכן כדי לסמן את מיקומו. מחקו- כאשר טעו מחקו את הכתוב כדי לכתוב מחדש
   • אבות ותולדות:אב מלאכה – כתיבת אותיותמחיקת אותיותתולדה– רישומים/צורות וכד' מחיקת רישומים / צורות כדי לתקן ולכתוב במקומם אחרים
   • מושגים
    • "כתיבה בדבר התקיים על גבי דבר המתקיים", "גזרת חכמים", "איסור מן התורה" , איסור מדברי סופרים" "שבות"
   • עקרונות
    • כתיבהמתי כתיבה נחשבה מלאכת יצירה ואסורה מהתורה?כתיבה או ציור בדבר המתקיים (הנשאר לאורך זמן כמו צבע עט?) על גבי דבר  המתקיים (על משהו שנשאר לאורך זמן- למשל דף), אך גם במקרה שמהתורה פטור אבל אסורמדברי סופרים גם דבר שאינו מתקיים על דבר שאינו מתקיים כגון לכתוב באצבע על חול ועוד (סעיף א)מה מותר?כאשר אין רישום כלל כמו באוויר, על שולחן באצבע.מחיקה

     המחיקה האסורה מהתורה היא במקרה שמטרת המחיקה היא כתיבה במקום שמחק.

     מדברי סופרים- אסור כל מחיקה שהיא

     – כל דבר שאסור לכתוב אסור גם למחוק

     – גם טשטוש דיו נחשב למחיקה וגם הסרת שעווה מאותיות אסורה מהתורה כי המחיקה גרמה לאותיות להיראות כביכול לכתיבה.

     – מחיקה שייכת גם באוכל

   • גישת שבלי"ם– המרכיבים באים לידי ביטוי ביחידה זו:
    •   ש-שאלה הלכתית- 

                              ב- בירור ההלכה- בפעילות התצפית התלמידים מבררים מהי ההלכה בכל מקרה.

                              י-יצירתיות – גילוי המלאכה באמצעות מסר מוצפן, משחק של כרטיסי אסור ומותר- ראו ב"תצפית", וכן במשימת הסיכום-                                                 "מה בתרמי"ל שלי?"

                            ל- למעשה- עקרונות מלאכת כותב ומוחק ראו ב" מרכז מבקרים" "תצפית".

    • מ-מושגים- : "כתיבה בדבר התקיים על גבי דבר המתקיים", "גזרת חכמים", "איסור מן התורה" , איסור מדברי סופרים" "שבות"
 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

  מרכז מבקריםסרטון ועיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לתלמיד (לימוד עצמי או כיתתי) באמצעות הכרטיס התלמיד ינתח את ההלכה הקשורה לאירוע שנצפה בסרטון.

  אז מה בתרמי"ל שלי? פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

  מיטיבי הלכת

  מבצע ייחודי ללימוד והתחזקות בהלכה, לזכות כל עם ישראל בתקופה זו ולקירוב הגאולה.

  מבצע זה הוא בית ספרי או כיתתי, מטרתו לדרבן את התלמיד להוסיף בלימוד הלכות שבת  באופן עצמאי או עם משפחתו.

תכני הלימוד

מלאכות כותב ומוחק- נקודת זינוק

מלאכות כותב ומוחק- תצפית