מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מלאכות תופר וקושר- פרקים ט"ו-ט"ז

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת שביל"ם פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • מלאכות תופר וקושר - רעיון מרכזי

  • נצעד בשביל"ם של ההלכה: נגרה את התלמידים במשימת פתיחה ראו ב"נקודת זינוק", נמשיך במבט מקיף על פרק ההלכות בפעילות "תצפית", נעמיק בכמה הלכות נבחרות באמצעות "מרכז מבקרים", ונסיים במבט אישי ראו ב"מה בתרמי"ל שלי"?
  • מלאכות קושר -מתיר/ תופר- קורע- הסבר למורה:
  • מלאכות קושר ומתיר
   • המלאכה במשכן: הכנת רשתות העשויות קשרים' כדי לצוד בהם את החילזון' שממנו הפיקו את צבע התכלת. בהכנת הרשת לעיתים היו צריכים להתיר חוטים מרשת אחת ולהעביר לרשת אחרת.
   • אבות ותולדות:אב מלאכה: עשיית קשר והתרתותולדה – שזירה של חוטים (לא קשירה) והפרדת חבל משזירתו.
   • מושגים
    • קשר בר קיימא/לא בר קיימא, קשר של אומן, קשר עניבה
   • עקרונות
    • קיימים שני תנאים לקשר שנחשב למלאכת יצירה ואסור לעשותו ולהתירו מן התורה:
     1. קשר של קיימא- מטרה וכוונה- קשר שמטרת עשייתו לזמן רב, כלומר הקושר את הקשר לא מתכנן זמן להתירו.
     2. קשר מעשה אומן – סוג הקשר עצמו חזק (כמו האומנים שעושים קשר חזק שישמש אותם בעבודתם)
    • חכמים אסרו קשר של אומן גם אם לא בר קיימא, כמו כן בגלל שלא בקיאים מהו הקשר הנקרא חזק לכן אוסרים כל קשר על גבי קשר, יש מהספרדים שמקלים בכך.
    • קשר מותר- שלא קיימים בו התנאים לא נקרא קשר:ק שר אחד וכן קשר עניבה
  • מלאכות תופר וקורע
   • המלאכה במשכן: תופרים ומחברים את היריעות. כאשר היה נעשה נקב ביריעה (ע"י תולעת וכד'), היו קורעים אותה כדי לתפור מחדש ולתקן.
   • אבות ותולדות: אב מלאכה- תפירה
    קורע- קריעה לשם תיקון ולא לשם קלקול
    תולדה – הדבקת נירות – תופר, הפרדת ניירות דבוקים- קורע
   • עקרונות
    • קריעה נחשבת לקריעה של אריג העשוי הרבה חוטים או הפרדה של כמה ניירות דבוקים וכד'. קריעה של נייר אחד לא קשורה למלאכת קורע, אך קשורה לאיסורים אחרים בשבת ראו סעיף ד'
    • האיסור מהתורה הוא קריעה כדי לתקן, ומדברי סופרים- אסור גם קריעה סתם.
   • מושגים
    • נעשה כדי להתקיים/ לא נעשה כדי להתקיים
     – עשוי להתקיים- הקריעה אסורה אם ההדבקה היא במטרה שההדבקה תתקיים כמו הדבקה של סגירת שקית וכד'. ולא במקרה שסתם דבקו ניירות בטעות.
   • גישת שבלי"ם– המרכיבים באים לידי ביטוי ביחידה זו:
    •   ש-שאלה הלכתית- 

                              ב- בירור ההלכה- בדיקת ההלכה המתאימה לאירוע ב"תצפית", במסגרת "שואלים ו"רבנים".

                              י-יצירתיות – גילוי המלאכה באמצעות תמונות- מציאת משותף ומיון לשתי קבוצות (תופר וקושר),משחק "שואלים "                                            ו"רבנים" המכניס מתח וסקרנות ללימוד ההלכות , וכן במשית הסיכום- "מה בתרמי"ל שלי?"

                            ל- למעשה- עקרונות מלאכת תופר וקושר ראו ב" מרכז מבקרים" "תצפית".

    • מ-מושגים- הגדרת המושגים והבחנה ביניהם: "קשר של קיימא", "קשר מעשה אומן" ב" מרכז מבקרים"  – ב"נקודת זינוק" וב"תצפית". 
 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

  מרכז מבקריםסרטון ועיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לתלמיד (לימוד עצמי או כיתתי) באמצעות הכרטיס התלמיד ינתח את ההלכה הקשורה לאירוע שנצפה בסרטון.

  אז מה בתרמי"ל שלי? פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

  מיטיבי הלכת

  מבצע ייחודי ללימוד והתחזקות בהלכה, לזכות כל עם ישראל בתקופה זו ולקירוב הגאולה.

  מבצע זה הוא בית ספרי או כיתתי, מטרתו לדרבן את התלמיד להוסיף בלימוד הלכות שבת  באופן עצמאי או עם משפחתו.

תכני הלימוד

מלאכות תופר וקושר- נקודת זינוק

מלאכות תופר וקושר- תצפית

פעילות משחקית ללימוד מקיף של ההלכות.

מומלץ לקיים את הפעילות לאחר צפיה בסרטון ועבודה על כרטיס הצפיה, כדי שיבינו את
המושגים: קשר של אומן וקשר (תפר – חיבור) בר/של קיימא.
רצוי לקיים את הפעילות בחדר גדול עם אפשרות ומרחק ל"ריצה"..

מלאכות תופר וקושר- מרכז מבקרים