מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מלאכת בורר

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת 'שביל"ם' פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • מלאכת בורר-רעיון מרכזי

  מטרת הברירה במשכן הייתה לברור ולהוציא את הפסולת מהסממנים, כדי שיהיו נקיים לשימוש.

  מלאכת בורר קשה מאוד כיוון שבפעולת האכילה בוררים מבלי לחשוב.

  חז"ל מתוך הבנת הבעיה הבחינו בין ברירה שמטרתה נקיון האוכל לבין ברירה שמטרתה אכילה, ולכן בהלכה יש 3 תנאים לברירה מותרת.  אם נבדוק אותם נבין שהם מרחיקים מחשש של ברירה לצורך נקיון האוכל ומכוונים את האדם לברור לצורך האכילה עצמה. 

  התנאים:

   

  א- אוכל מתוך פסולת (כאן רואים שינוי באופן- בברירה רגילה מוציאים את הפסולת- העיקרון- המטרה היא האוכל ולכן נוציא אותו מהפסולת ולא המטרה לנקות את המאכל.)

  י- יד= ביד ולא בכלי מיוחד (גם כאן השינוי הוא באופן שאין זו מלאכה מיוחדת בכלי מיוחד- להדגיש שהמטרה היא האוכל ולכן לא נעשה בכלי שמזה ייראה כאילו אנחנו רוצים לנקות את המאכל)

  ל- לאלתר (מיד) כדי לאכול מיד ולא לזמן רחוק (כאן השינוי במטרה הברירה הרגילה היא תהליך של ההכנה, אך כאן המטרה היא אכילה מידית ולא תיקון המאכל כשלעצמו)

 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

  מרכז מבקריםסרטון ועיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לתלמיד (לימוד עצמי או כיתתי) באמצעות הכרטיס התלמיד ינתח את ההלכה הקשורה לאירוע שנצפה בסרטון.

  אז מה בתרמי"ל שלי? פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

   

תכני הלימוד

מלאכת בורר - נקודת זינוק

חומרים יעלו בקרוב

מלאכת בורר- מרכז מבקרים

סרטון ועיון בהלכה

חומרים יעלו בקרוב

מלאכת בורר - תצפית

הפעילות תתעדכן בקרוב