מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מלאכת בורר

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת 'שביל"ם' פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • מלאכת בורר-רעיון מרכזי

  מטרת הברירה במשכן הייתה לברור ולהוציא את הפסולת מהסממנים, כדי שיהיו נקיים לשימוש.

  מלאכת בורר קשה מאוד כיוון שבפעולת האכילה בוררים מבלי לחשוב.

  חז"ל מתוך הבנת הבעיה הבחינו בין ברירה שמטרתה נקיון האוכל לבין ברירה שמטרתה אכילה, ולכן בהלכה יש 3 תנאים לברירה מותרת.  אם נבדוק אותם נבין שהם מרחיקים מחשש של ברירה לצורך נקיון האוכל ומכוונים את האדם לברור לצורך האכילה עצמה. 

  התנאים:

   

  א- אוכל מתוך פסולת (כאן רואים שינוי באופן- בברירה רגילה מוציאים את הפסולת- העיקרון- המטרה היא האוכל ולכן נוציא אותו מהפסולת ולא המטרה לנקות את המאכל.)

  י- יד= ביד ולא בכלי מיוחד (גם כאן השינוי הוא באופן שאין זו מלאכה מיוחדת בכלי מיוחד- להדגיש שהמטרה היא האוכל ולכן לא נעשה בכלי שמזה ייראה כאילו אנחנו רוצים לנקות את המאכל)

  ל- לאלתר (מיד) כדי לאכול מיד ולא לזמן רחוק (כאן השינוי במטרה הברירה הרגילה היא תהליך של ההכנה, אך כאן המטרה היא אכילה מידית ולא תיקון המאכל כשלעצמו)

 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

  מרכז מבקריםסרטון ועיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לתלמיד (לימוד עצמי או כיתתי) באמצעות הכרטיס התלמיד ינתח את ההלכה הקשורה לאירוע שנצפה בסרטון.

  אז מה בתרמי"ל שלי? פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

   

תכני הלימוד

ביחידה זו התלמידים יתנסו בלימוד כללי הבורר באמצעות חדר בריחה אינטראקטיבי.

מלאכת בורר - תצפית-חדר בריחה

מקור: הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת, פרק יא 

המלאכה במשכן סעיפים: א, ב(הקדמה לסעיף ב), ג,ה,ט

סיפור המסגרת: משפחת גולד מחפשת זוג בנות לשליחות תוך כדי נופש בווילה שלהם. 

הם מתקרבים ליהדות ורוצים להעמיק בהלכות שבת.  המשפחה יצאה לכמה ימים, ומבקשת מהבנות הוראות מפורטות כיצד לשמור שבת כהלכתה. אם ההסברים יהיו מספקים החופשה בווילה תהיה חינם. כל הסבר מקנה להם נקודות בונוס. 

תכני חדר הבריחה:

 • איסור בורר מקורו בברירת הסממנים במשכן. האיסור הוא ברירת פסולת מתוך אוכל.
 • מושגים: 'אוכל', 'פסולת'
 • הקושי בהימנעות בברירה ואכילת פיצוחים לפי אדה"ז (סעיף ב)
 • התנאים לברירה מותרת בשבת- 
 •  אי"ל= א=אוכל מתוך פסולת, י= יד ולא בכלי מיוחד, ל=לאלתר – לצורך אכילה מיידית.