מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מלאכת דש

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת 'שביל"ם' פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • מלאכת דש-רעיון מרכזי

  מהי מלאכת דש?

  בתהליך הפקת סממני הצבע ליריעות המשכן מהצמחים היו צריכים להפריד את חלקי הצמח הראויים לשימוש מהקליפה שלהם. 

  הערה: קילוף קליפה של פרי לפני האכילה (לא מלאכת דש) כיוון שדש זוהי הסרה של קליפות גסות  זמן רב לפני האכילה בדרך כלל בבית האריזה- כמו השרביטים של  הקטניות (סעיפים-ב,ג)

  אבות ותולדות

  אב המלאכה:  פירוק אוכל מפסולת המכסה אותו, 

  תולדה: דומה לאב במטרה ולא באופן, פירוק משקה הכנוס בדבר מה כגון חולב/ סוחט זיתים להוצאת שמן.  

   

   

 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

  מרכז מבקריםסרטון ועיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לתלמיד (לימוד עצמי או כיתתי) באמצעות הכרטיס התלמיד ינתח את ההלכה הקשורה לאירוע שנצפה בסרטון.

  אז מה בתרמי"ל שלי? פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

   

תכני הלימוד

מלאכת דש - נקודת זינוק

מלאכת דש- מרכז מבקרים