מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מלאכת טוחן

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת 'שביל"ם' פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • מלאכת טוחן-עקרונות חשובים

   

   • המלאכה במשכן: שחקו (טחנו) את הסממנים לצורך הכנת הצבעים לצביעת היריעות.אבות ותולדות:
    • אב מלאכה:  טחינת גרעיני התבואה  לקמח
    • תולדה: חיתוך דק
    • עקרונות
     • מלאכת הטחינה הופכת מאכל לפירורים קטנים/ אבקה-  גם דברים שאינם מאכלים- אם הופכם לפירורים- אסור
     • הטחינה נחשבת במאכל שיש במינו טחינה- כלומר תבואה וקטניות (עושים מהם קמח), אך מה שלא גידולי קרקע וניתן לאוכלו ללא הטחינה- מותן לחתוך דק כגון בשר/ גבינה- (סעיף א)
     • הטחינה היא הפיכה לאבקה, ולכן אפילו גידולי קרקע כמו תפו"א / בננה ניתן למעוך כיוון שלא הופכים לאבקה אלא לגוש- אולם כדי שלא שיהיה דומה לטחינה בדרך העשייה – לא בכלי המיוחד לכך.
     • אין טחינה אחר טחינה ולכן מותר לדעת אדה"ז לפורר מצה בניגוד לדעת קיצוש"ע –
     • גזרת חכמים –  אסור לקחת תרופות- שמא ישחוק סממנים
  •      גישת שבלי"ם– המרכיבים באים לידי ביטוי ביחידה זו:
    •   ש-שאלה הלכתית- שאלה לגבי בננה ב"נקודת זינוק"

                              ב- בירור ההלכה- בדיקת ההלכה המתאימה לאירוע ב"תצפית", כיצד להכין סלט בהתאם לסעיף ההלכתי.

                              י-יצירתיותהכנת מתכונים מותאמים לשבת, מה בתרמי"ל שלי?

                            ל- למעשה- עקרונות מלאכת טחן בהכנת הסלטים ראו ב"תצפית".

    • מ-מושגים- הגדרת המושגים "טוחן"/ אין טחינה אחר טחינה"  – ב"נקודת זינוק" וב"תצפית". 
 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

  מרכז מבקריםסרטון ועיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לתלמיד (לימוד עצמי או כיתתי) באמצעות הכרטיס התלמיד ינתח את ההלכה הקשורה לאירוע שנצפה בסרטון.

  אז מה בתרמי"ל שלי? פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

תכני הלימוד

מלאכת טוחן - נקודת זינוק

כרטיס הכניסה מעלה שאלה לדיון, האם מעיכת בננה אסורה משום מלאכת טוחן. נבקש מהתלמידים מענה וננחה אותם לנמק את תשובתם. נפנה אותם למקור ההלכה ולהגדרה מהו אב/ תולדה של הטוחן. נבדוק האם האם מעיכת בננה הופכת אותה לפירורים. הם ישערו אם אסור או מותר לאחר שהבינו אלת ההגדרה.

מלאכת טוחן מרכז מבקרים

נתמקד בדעות השונות בנושא חיתוך ירקות בשבת. נשתמש בכלי שנקרא "סרגל ההלכה"(ראו גם במלאכת דש)  בדומה לרעיון של "סרגל כאב", נראה בפרצופון הירוק מצב שבו לכל הדעות מותר ובאדום – אסור באמצע יש צבעי ביניים המציינים דעות שונות להקל ולהחמיר. חשוב לדון עם התלמידים על המשמעות ההלכתית של המושגים- להקל/ להחמיר וכן על המחלוקת והדעות השונות. נעודד אותם לשתף לפי איזו דעה נוהגים בבית שלהם.

לכרטיס המיקוד מצורף גם תשובון למורה.

מלאכת טוחן - תצפית

פעילות חווייתית של הכרות עם ההלכה באמצעות מתכונים לסלטם. מומלץ להכין סלטים בכיתה. ראו כאן קובץ הנחייה למורה לפעילות.

במהלך הפעילות התלמידים משלימים מהם הפעולות המותרות בשבת בהכנת המתכונים לפי הסעיפים בספר. חשוב שבמהלך הפעילות תחדדו את העקרונות של מלאכת הטוחן (ראו את העקרונות בהסבר למורה בפתיחת היחידה). למשל מעיכת אבוקדו מותרת (לא בכלי המיוחד)- העיקרון- אין זו טחינה לפירורים אלא לגוש. אפשר בשלב זה לחזור לשאלה בפתיחה ולבדוק האם בננה קשורה לעיקרון זה, ולראות האם ההשערה שלהם נכונה. בהמשך הפעילות ניתן לתלמידים להציע מתכונים משלהם לסלטים המותרים לעשייה בשבת.

מומלץ לשדרג את המשימה לרמה גבוהה יותר- התלמידים יכתבו בסוף חוברת המתכונים כללים/ עקרונות שיסייעו לחמי שרוצה להכין סלט כהלכה בשבת ולא להיכשל במלאכת טוחן.