מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מלאכת מבשל

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת 'שביל"ם' פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • מלאכת מבשל-רעיון מרכזי

  מהי מלאכת מבשל?

    אב מלאכה: בישול / אפיה/צליה של מאכל באש או על ידי תולדת האש (משהו שהתחמם על ידי האש ומבשלים בו)

  תולדה: ריכוך כל דבר קשה על ידי האש.

  עקרונות:

  מהי דרגת החום שגורמת לבישול? – כלי ראשון/ שני/עירוי מכלי ראשון

  איזה מאכל יכול להגיע לבישול? – להבחין בין מאכל לח למאכל יבש,

  באיזה מצב המאכל יכול להגיע לבישול? מאכל מבושל/ מאכל אפוי 

 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

  מרכז מבקריםסרטון ועיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לתלמיד (לימוד עצמי או כיתתי) באמצעות הכרטיס התלמיד ינתח את ההלכה הקשורה לאירוע שנצפה בסרטון.

  אז מה בתרמי"ל שלי? פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

   

תכני הלימוד

מלאכת מבשל - נקודת זינוק

חומרים יעלו בקרוב

מלאכת מבשל - תצפית

הפעילות תתעדכן בקרוב

מלאכת מבשל- מרכז מבקרים

סרטון ועיון בהלכה

חומרים יעלו בקרוב