מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מלאכת קוצר

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת 'שביל"ם' פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • מלאכת קוצר-רעיון מרכזי

  מהי מלאכת קוצר?

  אב מלאכה: קצירת דבר ממקור גידולו באמצעות כלי מיוחד.

  תולדה: תלישת עשב ביד

  • מלאכת קוצר איננה מוכרחת לצורך אכילה או פעולה הקשורה לשבת.
  • בלימוד מלאכת הקוצר נתייחס מושג הבסיס: סייג/ גזרת חכמים: אסור לטפס על עץ שמא יתלוש ענפים/ עלים/ פירות- אפילו אם אין עליו גזרו משום סייג וגדר (סעיף א)

   

   

   

 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

  מרכז מבקריםסרטון ועיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לתלמיד (לימוד עצמי או כיתתי) באמצעות הכרטיס התלמיד ינתח את ההלכה הקשורה לאירוע שנצפה בסרטון.

  אז מה בתרמי"ל שלי? פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

תכני הלימוד

מלאכת קוצר - נקודת זינוק

כרטיס כניסה לכיתה- פעילות פתיחה

מלאכת קוצר - תצפית

מלאכת קוצר- מרכז מבקרים