מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מערכת שבועית ט"ז – כ"א אייר

סרטון

חיים הלכה -כבוד הזולת ואיסור לשון הרע - יחידות...

ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

לחיות עם הזמן: מעלת חודש אייר

ג' גני ילדים ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

חיים הלכה - איסור שנאה ומצוות תוכחה - יחידות...

ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
PDF סרטון קבצי וורד

חיים הלכה - יחידה אינטראקטיבית בהלכה- הלכות נטילת ידיים...

ד' ה' ו' 
אגפי הרשת  שיתוף מהשטח 
קרא עוד
סרטון

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"ג אייר-כיבוד הורים

א' ב' ג' גני ילדים ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש כ"א אייר

א' ב' ג' גני ילדים ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"ט אייר=- הלוואה

א' ב' ג' ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"ח אייר- אבלות בימי הספירה

א' ב' ג' גני ילדים ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"ז אייר- צדקה

א' ב' ג' גני ילדים ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"ד אייר

א' ב' ג' גני ילדים ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

חיים הלכה - יחידות אינטראקטיביות בהלכה - הוספות בברכת...

ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"ב אייר- כיבוד הורים

א' ב' ג' גני ילדים ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"א אייר- הונאה+כיבוד הורים

א' ב' ג' גני ילדים ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י' אייר, איסור הונאה+כיבוד הורים

א' ב' ג' גני ילדים ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

איסורשנאה ומצוות תוכחה- הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש ט' אייר

ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

ואהבת לרעך כמוך- חלק ב- הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש...

ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש 2 - סרטוני צפייה

ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

ואהבת לרעך כמוך ואיסור לשון הרע - הכיתה הוירטואלית...

ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש 1 - סרטוני צפייה לתלמידים

ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד
סרטון

ואהבת לרעך כמווך - פרק א הכיתה הוירטואלית מעלין...

א' ב' ג' ד' ה' ו' 
אגפי הרשת 
קרא עוד