מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ערבית והבדלה – פרק ו

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת 'שביל"ם' פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • ערבית והבדלה - רעיון מרכזי

  כדי לעבור/ להבדיל מקודש לחול  – יש צורך בפעולה

  תפילת ערבית והבדלה מסמלים את שלבי הפרידה משבת, עכשיו אנחנו צריכים לצאת מהאטמוספירה הקדושה ולהיכנס לימות החול. 

  (הרעיון של הארכה בתפילת ערבית כמשפיעה על השבתת הגהינם גם ממחישה את משמעות ההיפרדות משבת)

  מהרוחני אל הגשמי:

  • שלב ראשון ההיפרדות בתפילה- אתה חוננתנו- הבדלה במילים
  • הבדלה בעשייה- עם יין ונר
 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

   

תכני הלימוד

ערבית והבדלה - נקודת זינוק

ערבית והבדלה - תצפית

ערבית והבדלה - מרכז מבקרים

סרטון ועיון בהלכה

כרטיסי צפייה לסרטון יעלו בקרוב