מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נרות שבת – פרק ב'

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת שביל"ם פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • נרות שבת - רעיון מרכזי

  הדלקת נרות היא גם לכבד באור את השבת. וגם להוסיף תענוג בכך שכאשר יש אור לא נתקלים בחפצים והדבר יוצר אווירה טובה בבית, לכן את הנרות מניחים במקום שאוכלים. נרות שבת מפיצים אור ובאמצעותם מרגישים את אווירת השבת המיוחדת. לנרות יש סגולה להאיר את הבית גם ברוחניות.

  עיקר המצווה חלה על האישה כי מתפקידה כעקרת הבית הוא לדאוג לאווירה שבבית.

 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

  מרכז מבקריםסרטון ועיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לתלמיד (לימוד עצמי או כיתתי) באמצעות הכרטיס התלמיד ינתח את ההלכה הקשורה לאירוע שנצפה בסרטון.

  אז מה בתרמי"ל שלי? פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

  מיטיבי הלכת

  מבצע ייחודי ללימוד והתחזקות בהלכה, לזכות כל עם ישראל בתקופה זו ולקירוב הגאולה.

  מבצע זה הוא בית ספרי או כיתתי, מטרתו לדרבן את התלמיד להוסיף בלימוד הלכות שבת  באופן עצמאי או עם משפחתו.

תכני הלימוד

נרות שבת - נקודת זינוק

נרות שבת - תצפית

פעילות ללימוד מקיף של הלכות נרות שבת.

1 מי חייב בהדלקת נרות? - מרכז מבקרים

סרטון ועיון בהלכה

סרטון ועיון בהלכה

 לכל סרטון מצורפים כרטיסי צפיה לשכבה הצעירה (כיתות ד-ו) ולשכבה הבוגרת (כיתות ז-ח). 

האביזרים הללו מאפשרים למידה חוויתית מבלי להתפשר על לימוד מעמיק, בהתייחס למגוון המרכיבים של שביל"ם.

ניתן לשלב את הסרטון והמשימות בכרטיס הצפיה במהלך שיעור בכיתה או כמטלה א-סינכרונות ללמידה עצמית של התלמידים

חשוב להשתמש בערכות לפי הרצף, שימו לב לציון מקור ההלכה מהספר הלכות והליכות שעליה מבוססים הסרטון והכרטיסים.

כרטיסי הצפייה אף בנויים בצורה מדורגת לביסוס המיומנויות והמושגים המשולבים.

2 סדר הדלקת הנרות -מרכז מבקרים

סרטון ועיון בהלכה

 לכל סרטון מצורפים כרטיסי צפיה לשכבה הצעירה (כיתות ד-ו) ולשכבה הבוגרת (כיתות ז-ח). 

האביזרים הללו מאפשרים למידה חוויתית מבלי להתפשר על לימוד מעמיק, בהתייחס למגוון המרכיבים של שביל"ם.

ניתן לשלב את הסרטון והמשימות בכרטיס הצפיה במהלך שיעור בכיתה או כמטלה א-סינכרונות ללמידה עצמית של התלמידים

חשוב להשתמש בערכות לפי הרצף, שימו לב לציון מקור ההלכה מהספר הלכות והליכות שעליה מבוססים הסרטון והכרטיסים.

כרטיסי הצפייה אף בנויים בצורה מדורגת לביסוס המיומנויות והמושגים המשולבים.

3 עשיית מלאכה לאחר ההדלקה- מרכז מבקרים

סרטון ועיון בהלכה

 לכל סרטון מצורפים כרטיסי צפיה לשכבה הצעירה (כיתות ד-ו) ולשכבה הבוגרת (כיתות ז-ח). 

האביזרים הללו מאפשרים למידה חוויתית מבלי להתפשר על לימוד מעמיק, בהתייחס למגוון המרכיבים של שביל"ם.

ניתן לשלב את הסרטון והמשימות בכרטיס הצפיה במהלך שיעור בכיתה או כמטלה א-סינכרונות ללמידה עצמית של התלמידים

חשוב להשתמש בערכות לפי הרצף, שימו לב לציון מקור ההלכה מהספר הלכות והליכות שעליה מבוססים הסרטון והכרטיסים.

כרטיסי הצפייה אף בנויים בצורה מדורגת לביסוס המיומנויות והמושגים המשולבים.

מיטיבי הלכה(ת)

מבצע ללימוד והתחזקות בהלכה

קישור לעמוד המבצע

מבחן מסכם

נושאי המבחן:

הפרקים הם מתוך הספר "הלכות והליכות", חלק ב', הלכות שבת

קדושת השבת וההכנות אליה – פרק א'

נרות שבת – פרק ב'

תפילות השבת – פרק ג'

קידוש וסעודות שבת – פרק ה'

ערבית והבדלה – פרק ו'