מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

קושר-מתיר, תופר-קורע – פרקים טז, יז

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת 'שביל"ם' פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • קושר-מתיר, תופר-קורע

 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

   

תכני הלימוד

קושר-תופר - - נקודת זינוק

קושר-תופר - - תצפית

קושר-תופר - מרכז מבקרים

סרטון ועיון בהלכה

כרטיסי צפייה לסרטון יעלו בקרוב