מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

קידוש וסעודות שבת – פרק ה

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת 'שביל"ם' פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • סעודות שבת - רעיון מרכזי

  איך נקבל ונחוש את קדושת השבת?

  כדי להיכנס מחול לקודש- יש צורך בפעולה

  • ההכנות הסיטו אותנו מפעולות החול
  • פעולה רוחנית- התפללנו והתבוננו בקדושה המיוחדת.
  • פעולה גשמית – הקידוש על היין והסעודה פעולת הקידוש – מטרתה להחדיר בנו (בגוף) את הקדושה והייחודיות של שבת מיום החול. וממשיכים את הקדושה על ידי סעודה מיוחדת שמראה על כך שאנחנו שמחים בכניסת השבת הקדושה. ומתענגים בה גם בגוף ולא רק בנשמה.
 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

  מרכז מבקריםסרטון ועיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לתלמיד (לימוד עצמי או כיתתי) באמצעות הכרטיס התלמיד ינתח את ההלכה הקשורה לאירוע שנצפה בסרטון.

  אז מה בתרמי"ל שלי? פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

   

תכני הלימוד

מבחן מסכם

נושאי המבחן:

הפרקים הם מתוך הספר "הלכות והליכות", חלק ב', הלכות שבת

קדושת השבת וההכנות אליה – פרק א'

נרות שבת – פרק ב'

תפילות השבת – פרק ג'

קידוש וסעודות שבת – פרק ה'

ערבית והבדלה – פרק ו'