מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שבת – מבחנים והערכה חלופית

 • הערכה מסכמת - מבחנים

  במהלך יחידות ההוראה שהצענו לכם במיזם "צועדים בשביל"ם" כיוונו את ההוראה למיומנויות שונות: ב'תצפית' עסקנו בבקיאות בהלכות, ב'מרכז מבקרים' העמקנו במבנה ההלכה, במושגים ובאירועים הלכתיים, בשילוב של התבוננות בערכים העולים מההלכה.

  מטרת המבחן לשקף את תהליך הלמידה של התלמיד.

  כאן תמצאו מבחנים מסכמים לאחר לימוד של כמה פרקים.

  כל מבחן מכיל שאלות בבקיאות בהלכה, שאלות על מושגים, שאלות על מבנה ושאלות יישומיות של אירועים הלכתיים.

  לאחר המבחן מומלץ לבדוק באיזה תחום התלמידים שולטים ואילו מיומנויות וידע יש לחזק במהלך הלמידה.

   

 • הערכה חלופית

  דרך שונה להערכת ידע וערכים הוא באמצעות משימת הערכה הניתנת לתלמידים.

  לכל כמה נושאים נציע לכם המורים, דרך למהלך של הערכה חילופית. נכון לעשות את משימת הערכה כחלק מהפעילות הלימודית בכיתה. המשימה תהיה מחולקת לשלבים, למשימה יצורף מחוון להערכה.

תכני הלימוד

מבחן מסכם מס' 1 בהלכות שבת- כיתות ד-ו

הפרקים הם מתוך הספר "הלכות והליכות", חלק ב', הלכות שבת

הנושאים במבחן:

קדושת השבת וההכנות אליה – פרק א'

נרות שבת – פרק ב'

תפילות השבת – פרק ג'

קידוש וסעודות שבת – פרק ה'

ערבית והבדלה – פרק ו'

מבחן מסכם מס' 1 בהלכות שבת- כיתות

הפרקים הם מתוך הספר "הלכות והליכות", חלק ב', הלכות שבת

הנושאים במבחן

קדושת השבת וההכנות אליה – פרק א'

נרות שבת – פרק ב'

תפילות השבת – פרק ג'

קידוש וסעודות שבת – פרק ה'

ערבית והבדלה – פרק ו'

הערכה חלופית -תהליך מלא- משחקים בשבת

לפניכם הצעה להערכה  בתום הערכה התלמידים יצרו משחק.

חלופית. לבחירתכם- הערכה בתהליך מלא או הערכה בתהליך מקוצר.