מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תפילות שבת – פרקים ג', ד'

 • מהי גישת שביל"ם?

  הלכה זוהי הליכה, איך נלך בדרך ההלכה ומה ניקח לדרך ומהדרך? 

  'שביל"ם' הם ראשי תיבות של מרכיבי הגישה ללימוד מעמיק וחוייתי של הלכה:

  שאלה/דילמה  

  בירור הלכה – הבנת גדרי הלכה, והמחשתה. 

  יצירה/תיות  

  למעשה -עיקרון או ערך, יישום ההלכה 

  מבנה /מושגים/מקור

  * הקונספט של גישת 'שביל"ם' פותח בעזרת שיינדי וילהלם.

   

 • תפילות שבת - רעיון מרכזי

  תפילות השבת הן ההצהרה וההתבוננות שלנו  על מהות יום השבת וקדושתו:

  ביסוס האמונה בבריאת העולם: אנחנו שובתים ממלאכה ובכך – מזכירים לעצמנו שה' הוא האדון האמיתי על כל היצירה ועל כל מעשינו בכל הימים שבהם אנחנו עובדים ויוצרים.

  לדוגמא: אם נתבונן בתפילת ערבית של שבת נגלה שאומרים בתפילה 3 פעמים  "ויכולו" – הצהרה ועדות לבריאת העולם בידי ה' ומנוחה ביום השביעי.

 • מה כוללים אמצעי ההוראה?

  נקודת זינוקכרטיס כניסה

  פעילות לפתיחת הנושא
  תצפיתלימוד מקיף של ההלכות

  פעילות ללימוד כללי של ההלכות

  מרכז מבקריםסרטון ועיון בהלכה

  כרטיס ההלכה – התמקדות בכמה הלכות באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לתלמיד (לימוד עצמי או כיתתי) באמצעות הכרטיס התלמיד ינתח את ההלכה הקשורה לאירוע שנצפה בסרטון.

  אז מה בתרמי"ל שלי? פעילות לסיום נושא או יחידת לימוד

  מיטיבי הלכ(ה)ת

  מבצע ייחודי ללימוד והתחזקות בהלכה, לזכות כל עם ישראל בתקופה זו ולקירוב הגאולה.

  מבצע זה הוא בית ספרי או כיתתי, מטרתו לדרבן את התלמיד להוסיף בלימוד הלכות שבת  באופן עצמאי או עם משפחתו.

  קישור לעמוד המבצע

תכני הלימוד

תפילות שבת - נקודת זינוק

תפילות שבת - תצפית

מיטיבי הלכה(ת)- מבצע

מבצע ללימוד והתחזקות בהלכה

קישור לעמוד המבצע

מבחן מסכם

נושאי המבחן:

הפרקים הם מתוך הספר "הלכות והליכות", חלק ב', הלכות שבת

קדושת השבת וההכנות אליה – פרק א'

נרות שבת – פרק ב'

תפילות השבת – פרק ג'

קידוש וסעודות שבת – פרק ה'

ערבית והבדלה – פרק ו'