מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה ח'

נושאי הלימוד לכיתה ח' בתי ספר

תפילה

תורה

נביא

גמרא

משנה

חסידות

מידות והנהגות

מעגל השנה

לימודים כלליים