רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

הקדמה לתורה שבעל פה -כיתות ה-ו

מקצוע: בין אדם לחברו, חומרי הוראה, מבוא לתושב"ע, מעגל השנה, משנה, שבועות,
שכבת גיל: ה', ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , יחידת לימוד מתוך תכנית לימודים ביהדות לחבר העמים 'אור אבנר'.

מטרות היחידה כתיבת התורה שבעל פה:
1. התלמיד יבין את הנסיבות שהובילו למפעל חייו של ר' יהודה הנשיא - כתיבת התושבע"פ.
2. התלמיד יכיר את המבנה הכללי ששת סדרי משנה .
3. התלמיד ייחשף למשנה ולמבנה המיוחד שלה.

מטרות היחידה בית המדרש התנאי:
1. התלמיד יתחקה אחר עולמם של התנאים,
2. התלמיד יבין את העברת המסורת בתקופת התנאים באמצעות המסורת שנשנתה,
3. התלמיד יחווה איך פעל בית המדרש התנאי, מקום ליבונה של ההלכה- דרך דמותו של אליעזר בן הורקנוס.

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק