מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

אחדות כהקדמה לקבלת התורה -כיתות ה-ו

שכבת גיל: ה', ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון
יחידת לימוד מתוך תכנית לימודים ביהדות לחבר העמים 'אור אבנר'.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים