מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

איסורי דרבנן בפרות שביעית- ה-ח – שמיטה

שכבת גיל: ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים