מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

איסור גנבה וגזלה – מצגת

שכבת גיל:
מקור הקובץ: אגפי הרשת

מצגת עזר ללימוד דיני איסור גנבה וגזלה,

בהתאם לתכנית הלימודים בהלכה לכיתה ה'.

ע"פ הספר הלכות והליכות, בין אדם לחברו, פרק חמישי: איסור גנבה וגזלה

הורדת קבצים

איסור גנבה וגזלה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים