רשת חינוך חבד מעלין בקודש

איסור שנאה ומצוות תוכחה – מצגת

שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

מצגת עזר ללימוד דיני איסור שנאה ומצוות תוכחה,

בהתאם לתכנית הלימודים לכיתה ה’

ע”פ הספר הלכות  והליכות ב’, בין אדם לחברו, פרק ראשון: ואהבת לרעך כמוך, סעיפים ה – יב

הורדת קבצים

דיווח על תקלה ביחידה זו

קישורים

שינוי גודל גופנים