רשת חינוך חבד מעלין בקודש

בדיקה לכיתה ה

רשות היחיד ורשות הרבים

שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח רועי אפרת
בדיקה לכיתה הבדיקה לכיתה הבדיקה לכיתה הבדיקה לכיתה הבדיקה לכיתה הבדיקה לכיתה ה

קישורים

שינוי גודל גופנים