רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

בוגרים – כיתות ב ומעלה – תעודות הערכה שלהבות

מקצוע: בנק עזרים כללי, שלהבות חב"ד, תעודות הערכה יחודיות,
שכבת גיל: ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

קובץ זה מיועד לשלהבות חבד בלבד
כדי לקבל סיסמת גישה לקובץ יש לפנות ליסכה אליצור


קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק