מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

בוגרים – כיתות ב ומעלה – תעודות הערכה שלהבות

u

שכבת גיל: ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

קובץ זה מיועד לשלהבות חבד בלבד
כדי לקבל סיסמת גישה לקובץ יש לפנות ליסכה אליצור


u

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים