מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ביעור פירות שביעית- ב-ד – שמיטה

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים