מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

בשביל התפקיד- הכנה ליום הבהיר יו"ד שבט

פ ע י ל ו ת ה כ נ ה ל י ‘ ש ב ט על המאמר ”באתי לגני“

3 מערכי שיעור מרתקים לשיעורי הכנה לי' שבט

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים