מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

בשביל התפקיד- הסבר התוכנית+ המנון בית הנבחרים

המנון התוכנית והסבר לכיתות

גיל ההתבגרות מאופיין בעזות, אקטיביות, חיפוש זהות ורצון לפעול בניגוד למוסכמות. באופן מפליא,
התובנות שמציג הרבי במאמר "באתי לגני" נותנות מענה מדויק לצרכי המתבגרים. הרבי מדגיש את
מעלתנו וחביבותינו כדור השביעי )חיזוק דימוי עצמי( ונותן לנו תפקיד )זהות ומשמעות(. הרבי מלמד
אותנו כי השטות, יכולה לשרת אותנו ב'שטות דקדושה' )עזות ורצון לפעול בניגוד למוסכמות( הכלי
להבאת הגאולה.
בשבוע נרות להאיר, יעסקו התלמידים בתוכן הכללי של המאמר "באתי לגני": התפקיד הדור שלנו כ"דור
השביעי" לסיים את עבודת המשכת האלוקות עד למטה ממש, כפי שיתגלה בפועל בגאולה. זאת, על ידי
"שטות דקדושה".
המעטפת החוויתית לשבוע "נרות להאיר" לכתות א-ו היא "בית הנבחרים" - כל ילד הוא "נבחר", ועליו
למלא את תפקידו בהארת העולם, על ידי לימוד ועשיה. בדומה לכך, כיתות ז-ח, תחת המוטו השנתי
"בשבילך", יעסקו בנושא "בשביל התפקיד", ויקבלו תובנות וכלים מהמאמר למילוי תפקיד.

המנון בית הנבחרים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים