מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

גמרא פרק "הכונס" דף נח ע"א

שהתה בגינה או יצאה מדעת וחזרה שלא מדעת - רב כהנא ורבי יוחנן אליבא דרב פפא

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , שלמה חנניה ממן
דין המזיק אם שהתה הבהמה בגינתו של חבירו לאחר נפילת אונס ואכלה ערוגות נוספות עד שיצאה - מחלוקת רב כהנא ורבי יוחנן לפי ביאור רב פפא

סרטון שיעור מתוקשב

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים