מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דף בהלכות שמירת הלשון

שמירת הלשון

שכבת גיל: א', ב',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מנחם שחר
דף הלכות שמירת הלשון

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים