רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

דף בהלכות שמירת הלשון

שמירת הלשון

מקצוע: בין אדם לחברו, הלכה, הנהגות, חומרי הוראה, לשון הרע ורכילות,
שכבת גיל: א', ב',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מנחם שחר
דף הלכות שמירת הלשון

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק