מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דף עבודה הלכות בציעת הפת וברכת המוציא

סימן מא

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח שרה הלל

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים