מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דף עבודה- טבלת חודש סיוון

שכבת גיל: ג',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , רחל אופן

דף עבודה מכת בכורות

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים