מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דף עבודה לכיתה ב' על פרשת בראשית פרק ב'.

האדם- תכלית הבריאה

שכבת גיל: א', ב',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מושקי ברוק
בריאת האדם
האדם בגן עדן
בריאת האישה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים