מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דף עבודה על דיני הדלקת הנרות / סימן ע"ה

דף להשלמה

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים