מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דף עבודה על דיני משיב הרוח+ ותן טל ומטר לברכה- סימן י"ט

דיני משיב הרוח

דיני "משיב הרוח ומוריד הגשם" ו"טל ומטר" – סימן י"ט

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים