מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דף עבודה על דיני תפילת ערבית ודיני הבדלה / פרק ו'

דף עבודה מסכם

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
דיני תפילת ערבית ודיני הבדלה / פרק ו', עמוד 161

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים