מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דף עבודה על הסוכה והלולב. למה נוהגים?

מקורות והסברים על המצוות

אחרי ימי הדין, התשובה והכפרה, באים ימי החגים שהם ימי שמחה והלל.
סימנן של ימים טובים אלו: "ולישרי לב שמחה" –כלומר,לאחר שמיישרים את הלב
על ידי תשובה בראש השנה וביום הכיפורים, זוכים לשמחה בחג הסוכות.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים