מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה – תורה – חטא המרגלים

תפילת משה ותשובת ה'

שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
עיון בתפילת משה, עונשם של העם והמרגלים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים