מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דף עבודה על מלאכות תופר וקורע/ סימן פ'

מלאכות תופר וקורע / סימן פ', פרק ט"ז, עמוד 238

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: לא ידוע
לפנייך רשימת 'תולדות' של מלאכת תופר ומלאכת קורע.
רשמי ליד כל תולדה את אב המלאכה המתאים לה.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים