רשת חינוך חבד מעלין בקודש

דף עבודה על תולדות- מלאכות האסורות בשבת

מלאכות: חורש, זורע, קוצר, דש, בורר וטוחן

שכבת גיל: ה', ו', ז',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
התולדות הן מלאכות הדומות ל"אבות" בצורת הפעולה או בתכליתה,
וגם הן אסורות בשבת מדאורייתא.

הורדת קבצים

דיווח על תקלה ביחידה זו

קישורים

שינוי גודל גופנים