רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

דף עבודה שאלות על הלכות פסח מתוך קצור שו”ע לכיתות ה-ח

מקצוע: הלכה, הלכה פסח, חומרי הוראה, חומרי הוראה ראשי, חומרי למידה במעגל השנה, חומרי-הוראה, לימודי קודש, מעגל השנה, ניסן,
שכבת גיל: ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
דף שאלות על הלכות פסח והכנות לפסח מתוך קיצור שו"ע סימנים ק"ח- קי"ד

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק